Atlas of Dust Particles

On-line Dust Particle Atlas

The atlas of dust particles presents a database of common and - from the perspective of classification - important constituents, the so-called "micro-markers", which can be found in dust deposited in selected regions and locations. Its main purpose is to provide reference data, help with the identification of individual particles and illustrate the dust composition from different sources. An additional aim is to provide a platform for research and interdisciplinary collaboration. The database extends knowledge of the impact of dust and its individual constituents on the environment, numerous human activities and human health. Despite the existence of a number of databases related to the topic of microscopic particles, this is the first work focused primarily on deposited dust constituents.

This project started as a part of the Strategy AV21- Research Programme-Natural Hazards, Project No. 9221: Automated analysis of dust particles by electron microscopy, and creation of a “DUST PARTICLE ATLAS” (T. Hrstka, J. Hladil, L. Chadimová)

 

On-line atlas prachových částic

Atlas prachových částic přináší databázi běžných a z hlediska monitorování zdrojů a transportu významných objektů („mikromarkerů“) vyskytujících se v usazeném prachu v konkrétních oblastech a místech. Jeho cílem je poskytnout referenční data, ulehčit identifikaci jednotlivých částic a ilustrovat složení prachu z různých zdrojů. Dalším cílem je také poskytnout platformu pro vědeckou a mezioborovou spolupráci, rozšiřování znalostí o vlivu prachu na životní prostředí, různorodé oblasti lidských činností a možných zdravotních rizicích vázaných na jeho konkrétní složky.

Přestože v současnosti existuje řada databází mikroskopických částic tento atlas, je prvním dílem zaměřujícím se konkrétně na složky usazeného prachu.

Tento atlas vznikl jako součást projektu Strategie AV21 – Výzkumný Program - Přírodní Hrozby: Automatická analýza prachových částic metodami elektronové mikroskopie a vytvoření databáze „mikro-markerů“ (T. Hrstka, J. Hladil, L. Chadimová).

 

 

Random image

How to cite | Terms of use | Institute of Geology of the CAS